Christiansfeld Erhvervsråd

Christiansfeld Erhvervsråd (CE) er for dig, der vil være med til at styrke interessen for Christiansfeld og sikre, at vi også fremover vil være et attraktivt område at drive virksomhed i.

Formålet med CE

Formålet med CE er at have et netværk af lokale virksomheder, som kan være med til at profilere området vi driver virksomhed i, samt at fortælle de gode historier og skabe dels flere arbejdspladser, men også være med til at sikre tilgangen af fremtidens arbejdskraft.

Se arrangementer

Bestyrelsen

Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, mødes 2-3 gange årligt. I disse møder deltager også Business Kolding, som opdaterer os på aktuelle ting, ligesom vi dermed har mulighed for direkte kommunikation – også videre til vores medlemmer. Det finder vi mest effektivt og praktisk.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Derfor vil vi gerne have dig med

 Som medlem er du med til at øge interessen omkring Christiansfeld og med til at fortælle de gode historier fra det erhvervsliv, som vi alle er afhængige af.

Hvert år laver vi 2 større aktiviteter: Om sommeren et ”Åbent-Hus” arrangement, hos et af vore medlemmer – og om efteråret laver vi et foredrag eller lignende, som er åbent for alle. I 2022 har vi Hans Engell på programmet og tidligere har vi bla. haft Søren Gade, Sepp Piontek & Bjarne Højgaard Jensen på besøg.

Kontingentet ligger på 1.000,- kr ex moms pr år.

For det beløb er du med til at støtte de ovennævnte aktiviteter – ligesom du får en mulighed for at have et netværk i dit lokalområde, med de øvrige erhvervsvirksomheder.
Sammen kan vi promovere alle de gode virksomheder vi har i området – og sikre en god forståelse for at erhvervslivet er rygraden i samfundet – også i Christiansfeld!

Fokus på fremtiden

Vi har kontakt med de lokale skoler som gerne vil have kontakt til erhvervslivet. Det er med til at sikre, at vi får fat i de unge i en tidlig alder og viser dem mulighederne – fremtidens arbejdskraft!

CE støtter hvert år vinfestivalen i Christiansfeld, ligesom vi støtter og deltager i den årlige ”Forårskur”, hvor både Erhvervsrådet, handelsstanden og turismeerhvervet mødes til en status på hvert vores område.

Formand

Henrik Halken

Telefon

40333568